John Ford's "Donovan's Reef" (1963)

Comments

edo said…
Püpü (a`o `Ewa) i ka nu`a (nä känaka)
E naue mai (a e `ike)
I ka mea hou (o ka `äina)
Ahe `äina (ua kaulana)
Mai nä küpuna mai
Alahula Pu`uloa he ala hele no
Ka`ahupahau, (Ka`ahupähau)

!
Yoel Meranda said…
what's that edo? is it one of the songs they sing in the film? what does it say?
ae said…
Püpü (a`o `Ewa) i ka nu`a (nä känaka)
E naue mai (a e `ike)
I ka mea hou (o ka `äina)
Ahe `äina (ua kaulana)
Mai nä küpuna mai
Alahula Pu`uloa he ala hele no
Ka`ahupahau, (Ka`ahupähau)
Alahula Pu`uloa he ala hele no
Ka`ahupähau, Ka`ahupähau


Nani Ka`ala hemolele i ka mälie
Kuahiwi kaulana a`o `Ewa
E ki`i ana i ka makani o ka `äina
Hea ka Moa`e eia au e ke aloha


Kilakila `o Polea noho i ka `olu
Ia home ho`ohihi a ka malihini
E walea ana i ka `olu o ke kiawe
I ka pa kolonahe a ke Kiu

Shells of `Ewa throngs of people
Coming to learn
The news of the land
A land famous
From the ancient times
All of Pu`uloa, the path trod upon by
Ka`ahupahau
All of Pu`uloa, the path trod upon by
Ka`ahupahau


Beautiful Ka`ala, sublime in the calm
Famous mountain of `Ewa
That fetches the wind of the land
The tradewind calls, "here I am, beloved"


Majestic Polea in the coolness
Home delightful to visitors
Relaxing in the coolness of the kiawe
And the soft blowing of the Kiu wind

http://www.youtube.com/watch?v=225BaO4aeCk
Yoel Meranda said…
thanks! it was a great way to start my day!

should see donovan's reef again sometime...

Popular Posts